Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 15:43, 27/05/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,340 22,360 22,430
AUD 16,017 16,046 16,275
CAD 17,041 17,109 17,268
CHF 22,356 22,481 22,781
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 15:43, 27/05/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,238,000 3,338,000
XAU 3,328,000 3,338,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng