Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:35, 05/08/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,760 21,780 21,840
AUD 15,940 15,969 16,158
CAD 16,399 16,465 16,581
CHF 22,037 22,161 22,409
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:35, 05/08/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,850,000 3,000,000
XAU 3,282,000 3,292,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng