Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 09:04, 21/04/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,530 21,550 21,620
AUD 16,480 16,509 16,693
CAD 17,466 17,536 17,679
CHF 22,262 22,387 22,696
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:04, 21/04/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,200,000 3,050,000
XAU 3,508,000 3,498,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng