Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:45, 07/07/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,760 21,780 21,840
AUD 16,197 16,226 16,411
CAD 17,105 17,173 17,294
CHF 22,841 22,969 23,230
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:45, 07/07/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,000,000 3,150,000
XAU 3,422,000 3,432,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng