Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:36, 04/03/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,300 21,320 21,380
AUD 16,534 16,564 16,824
CAD 16,955 17,023 17,153
CHF 21,836 21,959 22,366
EUR 23,658 23,723 24,003
GBP 32,460 32,643 32,949
JPY 177.1 177.49 179.48
SGD 15,515 15,585 15,744
THB 630 693
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:36, 04/03/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,100,000 3,250,000
XAU 3,534,000 3,544,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Chương trình “Thực tập viên tiềm năng Sacombank năm 2013”