Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 07:28, 28/11/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,370 21,390 21,400
AUD 18,059 18,092 18,348
CAD 18,703 18,779 18,922
CHF 21,896 22,020 22,301
EUR 26,432 26,505 27,515
GBP 33,265 33,453 33,745
JPY 180.06 180.46 181.8
SGD 16,276 16,349 16,514
THB 623 673
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 07:28, 28/11/2014
Loại Mua Bán
XBJ 3,500,000 3,530,000
XAU 3,500,000 3,530,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân/Doanh nghiệp - CN Tây Ninh