Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 09:04, 31/01/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,290 21,310 21,370
AUD 16,463 16,493 16,653
CAD 16,627 16,694 16,820
CHF 22,846 22,975 23,342
EUR 23,878 23,944 24,175
GBP 31,868 32,047 32,251
JPY 180.54 180.94 182.4
SGD 15,610 15,681 15,841
THB 622 684
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:04, 31/01/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,200,000 3,350,000
XAU 3,534,000 3,544,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Chuyên viên Khách hàng cá nhân/doanh nghiệp