Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 13:44, 27/03/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,480 21,500 21,570
AUD 16,630 16,660 16,930
CAD 17,087 17,156 17,295
CHF 21,914 22,038 22,455
EUR 23,220 23,285 23,576
GBP 31,625 31,803 32,122
JPY 179.28 179.68 181.78
SGD 15,568 15,639 15,805
THB 630 683
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 13:44, 27/03/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,000,000 3,150,000
XAU 3,526,000 3,536,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Giao dịch viên