Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:39, 23/12/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,350 21,370 21,405
AUD 17,238 17,269 17,515
CAD 18,268 18,341 18,470
CHF 21,495 21,616 21,877
EUR 25,963 26,034 26,297
GBP 33,024 33,210 33,486
JPY 176.83 177.22 179.04
SGD 16,069 16,142 16,295
THB 621 682
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:39, 23/12/2014
Loại Mua Bán
XBJ 3,503,000 3,513,000
XAU 3,503,000 3,513,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Giao dịch viên