Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 10:48, 22/08/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,140 21,160 21,230
AUD 19,561 19,596 19,873
CAD 19,215 19,292 19,463
CHF 22,961 23,090 23,422
EUR 27,926 28,003 28,308
GBP 34,775 34,971 35,299
JPY 202.78 203.23 205.08
SGD 16,797 16,873 17,065
CNY 3,436 3,436 3,444
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:19, 22/08/2014
Loại Mua Bán
SJC 3.640.000, 3.644.000,
SBJ 3.640.000, 3.644.000,
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Thực tập viên tiềm năng 2014