Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 07:43, 24/07/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,180 21,200 21,280
AUD 19,882 19,917 20,205
CAD 19,616 19,695 19,880
CHF 23,230 23,361 23,710
EUR 28,351 28,429 28,749
GBP 35,809 36,010 36,359
JPY 206.69 208.15 210.17
SGD 16,990 17,066 17,270
CNY 3,425 3,425 3,426
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 07:59, 24/07/2014
Loại Mua Bán
SJC 3,668,000 3,673,000
SBJ 3,668,000 3,673,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Thực tập viên tiềm năng Sacombank 2012