Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:13, 27/12/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,350 21,370 21,405
AUD 17,212 17,243 17,489
CAD 18,264 18,338 18,467
CHF 21,410 21,531 21,790
EUR 25,852 25,923 26,186
GBP 32,951 33,137 33,413
JPY 176.42 176.81 178.62
SGD 16,009 16,081 16,233
THB 621 682
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:13, 27/12/2014
Loại Mua Bán
XBJ 3,510,000 3,520,000
XAU 3,510,000 3,520,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Thực tập viên tiềm năng Sacombank 2012