Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:43, 18/12/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,350 21,370 21,405
AUD 17,244 17,275 17,530
CAD 18,252 18,325 18,463
CHF 21,730 21,852 22,129
EUR 26,202 26,274 26,550
GBP 33,019 33,205 33,497
JPY 178.95 179.35 181.29
SGD 16,140 16,213 16,375
THB 620 670
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:43, 18/12/2014
Loại Mua Bán
XBJ 3,510,000 3,520,000
XAU 3,510,000 3,520,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng (Hội sở)