Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 11:02, 29/11/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,370 21,390 21,405
AUD 18,116 18,149 18,285
CAD 18,638 18,713 18,805
CHF 21,975 22,099 22,260
EUR 26,529 26,602 26,759
GBP 33,243 33,430 33,602
JPY 179.71 180.11 180.94
SGD 16,307 16,381 16,485
THB 622 673
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 11:02, 29/11/2014
Loại Mua Bán
XBJ 3,498,000 3,508,000
XAU 3,498,000 3,508,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng (Hội sở)