Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:46, 09/10/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,120 22,140 22,250
AUD 15,978 16,007 16,250
CAD 16,920 16,988 17,185
CHF 22,632 22,759 23,120
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:46, 09/10/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,950,000 3,100,000
XAU 3,373,000 3,385,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng