Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 14:05, 01/07/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,250 22,270 22,340
AUD 16,501 16,531 16,762
CAD 17,082 17,151 17,311
CHF 22,570 22,697 23,002
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:05, 01/07/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,455,000 3,555,000
XAU 3,535,000 3,555,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng