Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:41, 29/01/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,300 21,320 21,380
AUD 16,693 16,723 16,984
CAD 16,924 16,992 17,122
CHF 23,022 23,151 23,732
EUR 23,889 23,955 24,236
GBP 32,002 32,183 32,487
JPY 180.04 180.43 182.49
SGD 15,621 15,691 15,852
THB 625 687
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:41, 29/01/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,230,000 3,380,000
XAU 3,532,000 3,542,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Vị trí và yêu cầu tuyển dụng