Gửi cho bạn bè
In
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 10:09, 01/08/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,190 21,210 21,270
AUD 19,561 19,596 19,864
CAD 19,301 19,379 19,541
CHF 23,066 23,196 23,518
EUR 28,206 28,284 28,576
GBP 35,492 35,692 36,006
JPY 205.07 205.52 207.31
SGD 16,836 16,913 17,097
CNY 3,434 3,434 3,444
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:27, 01/08/2014
Loại Mua Bán
SJC 3,654,000 3,659,000
SBJ 3,654,000 3,659,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng
Vị trí và yêu cầu tuyển dụng