Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng đại lý
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:31, 24/10/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,260 22,280 22,350
AUD 16,816 16,846 17,078
CAD 16,567 16,633 16,786
CHF 22,153 22,278 22,573
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:31, 24/10/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,360,000 3,460,000
XAU 3,556,000 3,566,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng