Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng điện tử

Internet Banking

Giao dịch với Ngân hàng mọi lúc mọi nơi qua Internet Banking
Chi tiết

Mobile Banking

Giao dịch với Ngân hàng mọi lúc mọi nơi qua điện thoại di động có kết nối internet
Chi tiết

Alert

Chủ động quản lý các tài khoản tiền gửi và tiền vay với Ngân hàng qua dịch vụ Alert
Chi tiết

Thanh toán hóa đơn

Bạn có thể chủ động thanh toán hóa đơn tại quầy hoặc ủy quyền cho Ngân hàng tự động thanh toán hóa đơn mỗi khi đến kỳ.
Chi tiết