Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 01/6/2021

Dữ liệu là nguồn tài nguyên có giá trị kinh tế rất lớn vì có nhiều doanh nghiệp và lĩnh vực phụ thuộc. Trong lĩnh vực ngân hàng, dữ liệu của khách hàng quan trọng hơn gấp nhiều lần, vì dữ liệu này không chỉ là những thông tin cá nhân cơ bản, mà là tình trạng tài sản, dư nợ, dòng tiền của khách hàng. Do đó, bảo mật để dữ liệu khách hàng không bị lộ là một trong những điều quan tâm hàng đầu của các định chế tài chính. Vì vậy, các ngân hàng phải quản trị rủi ro dữ liệu khách hàng bằng quy định nội bộ, bằng hệ thống bảo mật thông tin chặt chẽ để giữ uy tín.

Vui lòng xem bản tin tại đây

Chatbot embed