Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 01/7/2020

Kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2020 được các ngân hàng thương mại đặt ra tại phiên họp cổ đông thường niên tổ chức gần đây vẫn ở mức khá tích cực. Điều này cho thấy, các ngân hàng đang kỳ vọng thị trường sẽ khả quan hơn trong 6 tháng cuối năm. Bên cạnh đó, giải ngân đầu tư công cũng được đẩy mạnh hơn.  
Do vậy, trong nửa cuối năm nay, nhu cầu huy động gia tăng có thể khiến LS tăng nhưng nhìn chung sẽ duy trì ở vùng thấp.
Vui lòng xem bản tin tại đây