Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 02/01/2018

Không quá khó khăn để các ngân hàng hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cho cả năm 2017. Tuy nhiên, nhiệm vụ tăng vốn vẫn đang là vấn đề cấp bách của Ngành, đặc biệt với NHTMCP lớn gốc Nhà nước. Nếu không tăng được vốn, các ngân hàng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tăng trưởng tín dụng trong các năm sắp tới khi hệ số CAR suy giảm. Do vậy, đây sẽ là một trong những câu chuyện trọng tâm của ngành ngân hàng trong 2018, đặc biệt là ngân hàng lớn.

Vui lòng xem bản tin tại đây