Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 02/08/2022

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, vấn đề về vốn và lãi suất rất quan trọng. Đối với vốn, có thể huy động trong dân để cho vay, lãi suất 2%có thể triển khai trong năm 2022, nếu như chúng ta có các dự án triển khai có thể tận dụng được trong 2022-2023. NHNN sẽ điều hành linh hoạt và phù hợp để hướng đến nguồn tín dụng tập trung thúc đẩy sản xuất-kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, người thu nhập thấp được vay vốn ưu đãi để mua nhà.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed