Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 02/6/2021

NHTW Trung Quốc đã nâng tỷ giá tham chiếu CNY lên mức cao nhất 3 năm, là 6,3682 CNY/USD. Theo giới chuyên môn, khi CNY tăng mạnh, sẽ giúp thu hẹp thâm hụt thương mại, hỗ trợ tỷ giá. Bên cạnh đó, tuy kim ngạch thương mại Việt - Trung lớn nhưng đồng tiền thanh toán cơ bản vẫn là USD, chỉ có hợp đồng nhỏ hoặc giao dịch tiểu ngạch thì thanh toán sẽ bằng CNY. Do đó, CNY lên giá sẽ không tác động tiêu cực đến DN có hoạt động XNK trực tiếp với thị trường 1,41 tỷ dân..

Vui lòng xem bản tin tại đây

Chatbot embed