Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 03/01/2018

Bộ trưởng tài chính đánh giá năm 2017, thị trường chứng khoán đã có một năm phát triển vượt bậc. Thị trường chứng khoán phái sinh non trẻ vừa mới ra đời đã phát triển nhanh, góp phần hoàn thiện cơ cấu của thị trường chứng khoán nói riêng và thị trường tài chính nói chúng. Với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn, có chất lượng, quy mô của thị trường cổ phiếu đã đạt được trên 78% GDP của năm 2016, tương đương 70,2% GDP của năm 2017, cơ bản đã đạt chỉ tiêu của Chính phủ đề ra cho năm 2020.

Vui lòng xem bản tin tại đây