Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 03/12/2019

Thông tư số 23/2019/TT-NHNN ban hành ngày 22/11/2019, NHNN quy định tổng hạn mức giao dịch qua ví điện tử cá nhân của một khách hàng tại một tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử tối đa là 100 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, NHNN không quy định hạn mức giao dịch với ví điện tử của tổ chức như dự thảo đưa ra là tối thiểu là 100 triệu đồng/ngày và 500 triệu đồng/tháng. 
NHNN nhấn mạnh việc cấm việc sử dụng ví điện tử để thực hiện các giao dịch cho mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đồng thời, chủ ví điện tử không được cho thuê, cho mượn ví điện tử hoặc mua, bán thông tin ví điện tử..

Vui lòng xem bản tin tại đây