Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 03/08/2022

Theo các chuyên gia, chỉ số lạm phát chỉ là một phần trong câu chuyện giữ ổn định kinh tế vĩ mô (KTVM). Do đó, nền kinh tế cũng cần chính sách tài khoá mở rộng hợp lý; thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa đồng thời đa dạng hóa thị trường quốc tế; nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế. Như vậy, vừa góp phần kiểm soát lạm phát vừa ổn định KTVM, đảm bảo an toàn tài chính quốc gia.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed