Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 04/5/2021

Tình trạng đô la hoá và sử dụng tiền mặt trong lưu thông vẫn duy trì tỷ lệ cao kể cả khi NHNN đã hạ LS tiền gửi USD của tổ chức và cá nhân xuống 0%/năm. Do vậy, NHNN cần xem xét sửa đổi và tốt nhất là xóa bỏ quy định trần LS tiền gửi USD vì có mức trần 0% thì người dân và DN vẫn gửi USD và nhất là ngoại tệ khác. Ngoài ra, quy định của Bộ tài chính gần đây gây lo ngại về tính riêng tư và bảo mật sẽ không được đảm bảo, dẫn đến tiền mặt được sử dụng nhiều hơn.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed