Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 04/08/2022

SSI giữ quan điểm tích cực với dự báo tăng trưởng lợi nhuận 6 tháng cuối năm của ngân hàng trong phạm vi nghiên cứu ở mức 38-39% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, rủi ro từ nợ tái cơ cấu có thể không đáng lo ngại tại ngân hàng lớn. Vì các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng có thể vẫn được kiểm soát trong quý 3&4, mặc dù tỷ lệ hình thành nợ xấu dự báo tăng trong nửa cuối năm do các khoản vay tái cơ cấu hết thời hạn cơ cấu. Tuy nhiên, rủi ro tiềm ẩn của ngành ngân hàng liên quan đến thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp sẽ trở nên rõ ràng hơn vào 2023.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed