Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 05/12/2018

Theo số liệu của NHNN, hiện nay, tín dụng của các NH vào BĐS đang được duy trì trong khoảng 7-8% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế. Tuy nhiên, nếu tính cả tiền cho dân vay mua, sửa nhà dưới hình thức cho vay tiêu dùng cá nhân, thì tín dụng đổ vào BĐS lên tới 20%. 
Có một phần không nhỏ tín dụng BĐS núp bóng tín dụng tiêu dùng, nhưng cần bóc tách được số liệu cụ thể để nhà điều hành có chính sách điều chỉnh cho phù hợp. Không nên vì hạn chế tín dụng BĐS mà đánh đồng cả các mục tiêu tín dụng tiêu dùng lành mạnh khác.

Vui lòng xem bản tin tại đây