Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 05/3/2021

Dự báo tỷ trọng sở hữu TPDN của NH nhiều khả năng sẽ giảm xuống khi NHNN chính thức ban hành dự thảo Thông tư quy định việc TCTD mua, bán TPDN. Theo đó, NH cấp tín dụng cho DN thông qua đầu tư TPDN sẽ hạn chế hơn. Thị trường TPDN 2021 vẫn sôi động nhưng sức nóng sẽ giảm sv 2020. Sức mua của NĐT, đặc biệt là NĐT cá nhân sẽ giảm do không đáp ứng y/c là NĐT CK chuyên nghiệp.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed