Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 05/08/2022

Đại diện Bộ Công an cho biết, trong tháng 8, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xong 2 nghị định về xác thực định danh và bảo vệ dữ liệu, chúng ta có thể kết nối và vấn đề tín dụng, thế chấp tài sản được quản lý tốt hơn, từ đó hạn chế hoạt động của tội phạm tín dụng đen. Vì vậy, ngành ngân hàng cần tập trung phối hợp với Bộ Công an dựa trên nguyên tắc: Bảo đảm các văn bản pháp luật, đơn giản thủ tục; độ tin cậy, giải pháp bảo mật cao nhất; tạo niềm tin cho xã hội, doanh nghiệp và người dân khi ứng dụng tiện ích, hạn chế tối đa rủi ro trên môi trường điện tử…

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed