Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 07/11/2019

Theo Dự đoán, tăng trưởng tín dụng năm 2019 có thể đạt mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Hiện nay, tín dụng đang có sự phân hoá giữa các ngân hàng. Cụ thể, trong khi một số NHTM cổ phần tăng trưởng 2 chữ số thì các NHTM Nhà nước tăng trưởng tín dụng khá thấp. 
Với các điều kiện vĩ mô khá thuận lợi, các chuyên gia cho rằng Ngân hàng Nhà nước có thể nới “room” tín dụng cho một số ngân hàng để hỗ trợ tăng trưởng nhưng không ảnh hưởng đến sự ổn định của nền kinh tế.
Vui lòng xem bản tin tại đây