Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 07/4/2021

ín dụng Q.I/2021 tăng tốc nhanh hơn sv năm trước trong khi tăng trưởng huy động vốn không tăng cùng tốc độ có thể là nguyên nhân khiến LS huy động gần đây tăng. LS huy động có khả năng đã chạm đáy và đi lên trong thời gian tới. Do vậy, CTCK Rồng Việt kỳ vọng, LS sẽ tăng ở mức khiêm tốn trong 2021 do lạm phát vẫn được kiểm soát và CSTT đang duy trì hướng hỗ trợ. Ngoài ra, NHNN có khả năng duy trì CSTT để đạt mục tiêu tăng trưởng 2021 ở mức 6,5%.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed