Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 07/7/2020

Thống đốc cho biết, năm nay tinh thần là chủ động điều chỉnh tín dụng để hỗ trợ tăng trưởng, nên đã điều chỉnh hàng loạt chỉ tiêu tăng trưởng cho ngân hang thương mại, ngân hàng có điều kiện tăng trưởng lành mạnh, vào các lĩnh vực phục vụ tăng trưởng kinh tế thì có thể điều chỉnh tỷ lệ tăng trưởng tín dụng ở mức cao hơn nhu cầu. 
“Cần thiết sẽ có giải pháp mạnh hơn về chính sách tiền tệ như tái cấp vốn cho những dự án, công trình có tác động lan tỏa để hỗ trợ phát triển các khu vực kinh tế trọng điểm, cũng như hỗ trợ tăng trưởng từ nay đến cuối năm”.
Vui lòng xem bản tin tại đây