Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 07/8/2020

Sau đợt hạ lãi suất tiền gửi tiết kiệm đồng loạt hồi tháng 7, nhiều ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất ngay khi thông tin các ca bệnh Covid-19 liên tiếp tăng dần trong những ngày qua. Tuy nhiên, đây chỉ là hiện tượng cá biệt tại một số ngân hàng đang thừa thanh khoản. Do vậy, ngân hàng nhỏ sẽ không tham gia cuộc đua này và dòng tiền gửi có thể sẽ chuyển dịch giữa các ngân hàng.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.