Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 08/01/2019

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố một loạt định hướng cho năm 2019. Theo đó, hoạt động tín dụng dự kiến duy trì tăng trưởng khoảng 14%. Ngân hàng Nhà nước sẽ phân bổ các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng tới từng ngân hàng. Trong đó, tổ chức tín dụng thực hiện trước thời hạn các quy định về tỷ lệ an toàn vốn tại Thông tư 41 sẽ được ưu tiên chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức cao hơn. 
Mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ tiếp tục chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hòa với chính sách khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu bình quân <4%; duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối.

Vui lòng xem bản tin tại đây