Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 08/10/2020

Vừa qua, NHNN đã y/c các tổ chức phát hành thẻ trong nước chặn những giao dịch thẻ quốc tế phát sinh tại các đơn vị chấp nhận thẻ của tổ chức thanh toán thẻ ở nước ngoài được gắn mã MCC 7995, 6211… Động thái này cho thấy, việc giám sát hoạt động thanh toán thẻ quốc tế do tổ chức trong nước phát hành được tăng cường. Theo đó, Visa, Mastercard khuyến nghị VN cần nhanh chóng ngăn chặn việc khách hàng sử dụng thẻ quốc tế tại đơn vị chấp nhận thẻ có độ rủi ro cao.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed