Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 08/11/2019

Theo số liệu từ Vụ Thanh toán NHNN, 5 ví điện tử có số dư lớn nhất chiếm hơn 80% số dư toàn thị trường là Payoo, MoMo, SenPay, Moca và Airpay. Trong quý II/2019, 95% giá trị giao dịch toàn thị trường ví tập trung vào 5 đơn vị là Payoo, MoMo, Senpay, Airpay và Zalopay. 
Có thể thấy những “tay chơi dẫn dắt thị trường” là người sinh ra trong hệ sinh thái sẵn có hoặc/và tự gây dựng được mạng lưới rộng khắp, từ bán lẻ truyền thống đến thương mại điện tử và các dịch vụ tiềm năng khác của nền kinh tế Internet.
Vui lòng xem bản tin tại đây