Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 09/01/2020

Hiện vẫn còn hơn 50% dân số Việt Nam chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng. Vì vậy, Mobile Money góp phần cung ứng cho nhóm khách hàng không có tài khoản ngân hàng 1 kênh giao dịch, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt nhanh chóng và thuận tiện thay vì phải trực tiếp đến ngân hàng thực hiện giao dịch. 
Từ đó, góp phần làm tăng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ.

Vui lòng xem bản tin tại đây