Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 09/6/2020

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, một điểm rất quan trọng là phải thúc đẩy nhanh thanh toán điện tử, phải mở thật nhanh để cho người dân có thể thanh toán trên di động. Mặc dù, thời gian qua thanh toán điện tử của Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất trong các nước ASEAN nhưng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng đặt ra. 
Nếu chính sách cởi mở sẽ thúc đẩy thanh toán điện tử tăng rất mạnh. Vì vậy, phải có chính sách để thúc đẩy thanh toán điện tử
Vui lòng xem bản tin tại đây