Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 09/7/2019

Trong 6th đầu năm, có #70.000 tỷ trái phiếu doanh nghiệp phát hành, trong đó nhóm ngành ngân hàng, bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất, lần lượt 36,8% và 28,3% tổng lượng phát hành. Đối với các ngân hàng là vì đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn cũng như gia tăng nguồng vốn trung dài hạn để chuẩn bị áp dụng thông tư mới vào đầu năm sau. 
Nhóm bất động sản gia tăng phát hành trái phiếu doanh nghiệp như một kênh huy động vốn mới ngoài sự lệ thuộc vào ngân hàng, hiện đang bị siết chặt tín dụng theo chủ trương chung của NHNN.
Vui lòng xem bản tin tại đây