Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 10/01/2019

Tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2019, Thủ tướng khen ngợi các ngân hàng đã có bước điều hành khá hơn, ngân hàng lớn đã vươn tầm Khu vực... Tuy nhiên, ngành ngân hàng cần tăng cường lấy lại niềm tin trong nhân dân và cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng phải đẩy mạnh việc giám sát an toàn hệ thống. 

Bên cạnh đó, chủ động chấn chỉnh những biểu hiện sai trái, phẩm chất của người cán bộ ngân hàng là rất quan trọng nên các ông chủ ngân hàng phải chú ý điều này.

Vui lòng xem bản tin tại đây