Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 10/01/2020

Dự báo tăng trưởng cung tiền và tín dụng trong 2020 sẽ tương đương năm 2019, lần lượt ở mức 13% và 14%. Ước tính mức tăng thêm cung tiền khoảng 1 triệu tỷ đồng, tăng 13%. NHNN sẽ tiếp tục mua dự trữ ngoại hối với mức 10-12 tỷ USD. 
Về mặt bằng lãi suất huy động và cho vay, xu hướng giảm nhẹ sẽ xuyên suốt trong cả năm 2020.
Vui lòng xem bản tin tại đây