Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 10/06/2019

Tại kỳ họp tháng 3/2019 Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu và xây dựng phương án theo hướng thí điểm các nhà mạng viễn thông thực hiện dịch vụ thanh toán Mobile money...

Việc cho phép tài khoản viễn thông di động thanh toán mua hàng hóa sẽ giải quyết bài toán thanh toán không dùng tiền mặt đến 100% người dân nhưng lại thách thức ngân hàng. Do đó, các ngân hàng nên chọn cùng hợp tác thay vì đối đầu với các công ty viễn thông, vì hợp tác phát triển là xu thế mới trong thời đại chia sẻ. 

Vui lòng xem bản tin tại đây