Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 10/08/2022

NHNN cho biết đã phân bổ hạn mức TTTD năm 2022 cho từng TCTD trên hai cơ sở chính. Thứ nhất là theo kết quả xếp hạng từng TCTD theo các tiêu chí và chấm điểm quy định tại Thông tư 52/2018/TT-NHNN. Thứ hai là xem xét một số yếu tố cụ thể hóa chủ trương, định hướng điều hành của Chính phủ, NHNN như tiêu chí giảm LS cho vay, tiêu chí tín dụng tập trung vào lĩnh vực đầu tư kinh doanh BĐS, đầu tư trTPDN, tiêu chí TCTD tham gia hỗ trợ xử lý các NH yếu kém… để làm cơ sở điều chỉnh tăng/giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed