Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 10/10/2019

Thời gian gần đây, thu nhập của các NHTM Hàn Quốc tại Trung Quốc bắt đầu có xu hướng giảm vì tranh chấp thương mại kéo dài giữa Mỹ-Trung cũng như tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại. Tuy nhiên, nhờ có "Chính sách Phương Nam mới" của chính phủ Hàn Quốc trong tăng cường hợp tác kinh tế với ASEAN, các NHTM Hàn Quốc đang nhận thấy ASEAN, trong đó có Việt Nam, là khu vực tiềm năng để giúp họ tăng trưởng lợi nhuận.
Vui lòng xem bản tin tại đây