Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 10/7/2019

Ngân hàng Nhà nước vừa gửi văn bản số 5228/NHNN-CSTT về hoạt động cho vay ngang hàng (P2P Lending) đến các TCTD. Theo NHNN, P2P Lending có thể góp phần hỗ trợ phổ cập tài chính, mở rộng khả năng và tạo thêm kênh tiếp cận nguồn lực tài chính, cách thức cho vay đối với nền kinh tế, nhất là đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội. 
Qua đó, có thể góp phần đẩy lùi tình trạng "tín dụng đen". Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam hiện nay chưa có quy định về P2P Lending và hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro có thể tác động bất lợi, bất ổn đến an sinh xã hội.

Vui lòng xem bản tin tại đây