Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 11/01/2019

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) vừa đưa ra cảnh báo các khoản tín dụng đổ vào BĐS hiện nay có thể trở thành nợ xấu khó đòi, dẫn tới những cú sốc cho nền kinh tế. Mặc dù các ngân hàng đã có những nỗ lực xử lý nợ xấu nhưng rủi ro về chu kỳ nợ xấu mới vẫn là tiềm tàng với hệ thống tổ chức tài chính VN khi tín dụng đổ vào lĩnh vực rủi ro như BOT, BĐS và gần đây là tín dụng tiêu dùng thực tế vẫn cao.

Việc thu hồi vốn vay từ dự án giao thông BOT, BT không đơn giản khi nhiều công trình từ các dự án này liên tiếp bị phát hiện sai phạm. Điều đó khiến cho thời gian hoàn vốn của dự án có thể kéo dài hơn dự kiến.

Vui lòng xem bản tin tại đây