Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 11/03/2019

Nhiều chuyên gia cho rằng, tiềm năng ở các vùng ngoại thành vẫn còn rất lớn. Trong khi các ngân hàng phải chen chúc cạnh tranh gay gắt tại các thành phố lớn thì tại vùng nông thôn dư địa còn rất lớn, rất nhiều người dân còn chưa được tiếp cận dịch vụ ngân hàng mặc dù dân trí, thu nhập và phương tiện đã được cải thiện rất nhiều. 
Việc số điểm giao dịch của các ngân hàng bắt đầu tăng mạnh trong 2 năm gần đây cũng phần nào phản ánh sức khỏe của một số ngân hàng nói riêng và hệ thống nói chung đã có sự cải thiện đáng kể, tỷ lệ nợ xấu ở đa số ngân hàng đã được đưa về mức dưới 3%...

Vui lòng xem bản tin tại đây