Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 11/04/2019

Để triển khai hiệu quả công tác tín dụng năm 2019, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, Thống đốc đã yêu cầu các TCTD, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố triển khai quyết liệt, nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP, Chỉ thị số 09/CT-TTg về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019 cùng Chỉ thị số 01/CT-NHNN về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2019. 

Vui lòng xem bản tin tại đây