Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 11/10/2019

Trong thông cáo phát đi ngày 10/10, Bộ Tài chính khẳng định, việc Moody’s đưa Việt Nam vào diện xem xét để hạ xếp hạng tín nhiệm quốc gia chỉ dựa trên một sự việc riêng lẻ là không phù hợp; Moody’s chỉ dựa trên một sự việc riêng lẻ, bỏ qua các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam đạt được trong duy trì bình ổn kinh tế vĩ mô là chưa thực sự thuyết phục. 
Việc Moody’s đưa ra thông tin báo chí trong khi chưa chắc chắn về quy trình và cơ chế thanh toán các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh có thể gây ra sự hiểu lầm không đáng có đối với cộng đồng các NĐT về khả năng trả nợ, có thể ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh quốc gia của Việt Nam trên trường quốc tế.
Vui lòng xem bản tin tại đây