Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 11/9/2019

Để đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ và an toàn hoạt động ngân hàng, NHNN đã yêu cầu các TCTD không được thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về cho vay, về lãi suất huy động bằng ngoại tệ, về sử dụng phương án không dùng tiền mặt để giải ngân vốn vay; 
Kiểm soát chặt chẽ khoản vay, đặc biệt là kiểm soát mục đích sử dụng vốn vay và giải ngân vốn vay đối với khoản vay đảm bảo bằng cầm cố sổ tiết kiệm. Vì vậy, NHNN sẽ xử lý nghiêm TCTD cố tình vi phạm.
Vui lòng xem bản tin tại đây