Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 12/03/2019

Hiện nay, nhiều ngân hàng đã áp dụng biểu lãi suất huy động mới bắt đầu từ tháng 3. Trong đó, xu hướng điều chỉnh chủ yếu là tăng lên, với mức tăng phổ biến từ 0,1% đến 0,3%. Tuy nhiên, vẫn có một số ngân hàng điều chỉnh giảm nhẹ ở các kỳ hạn ngắn. Các ngân hàng đang trong giai đoạn cuối để hút tiền cho mùa kinh doanh năm mới, đồng thời tập trung tăng huy động kỳ hạn dài để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, trong bối cảnh việc tăng vốn gặp khó khăn.
 
Vui lòng xem bản tin tại đây