Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 12/10/2020

Lãi suất huy động tại hầu hết ngân hàng đã giảm mạnh trong thời gian qua, xuống các mức thấp kỷ lục của nhiều năm. Tuy nhiên, lãi suất vẫn được ngân hàng “neo” ở mức cao. Nguyên nhân chủ yếu là nợ cơ cấu khá lớn, ảnh hưởng đến NIM ngân hàng, dẫn đến phải duy trì lãi suất để bù đắp. Ngoài ra, ngân hàng phải cân đối thu nhập để tăng trích dự phòng rủi ro khi nợ xấu tăng cao. Tăng trưởng tín dụng thấp cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cân đối thu chi của ngân hàng
Vui lòng xem bản tin tại đây
Chatbot embed