Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 13/01/2020

Theo SSI, NHNN đang định hướng giảm tín dụng vào lĩnh vực BĐS thông qua điều chỉnh hệ số rủi ro để tính CAR tại Thông tư số 22/2019/TT-NHNN nên kênh trái phiếu tất yếu sẽ được doanh nghiệp BĐS tìm đến. Do vậy, trái phiếu BĐS trong thời gian tới sẽ vẫn nở rộ vì LS hấp dẫn, kỳ trả lãi ngắn và nhu cầu phát hành cao. 
Tuy nhiên, lợi nhuận luôn đi kèm với rủi ro nên rất cần sự tăng cường giám sát từ các cơ quan quản lý để đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường này.
Vui lòng xem bản tin tại đây