Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 13/05/2019

Báo cáo "Số hóa tiền mặt tại ASEAN - ý nghĩa đối với các nhà quản lý nguồn vốn doanh nghiệp và người tiêu dùng trong tương lai" của Standard Chartered cho biết, bất chấp sự phát triển của các phương tiện thanh toán điện tử, tiền mặt vẫn chiếm ưu thế. Trong 6 nước được thống kê, tỷ lệ người dân Việt Nam (tính từ 15 tuổi) có tài khoản ngân hàng, dùng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ khá thấp trong khi hình thức trả tiền mặt khi mua hàng trực tuyến cao nhất. 
Cụ thể, tỷ lệ người có tài khoản ngân hàng là 30,8%, thấp nhất Nhóm. Tỷ lệ người dân sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ là 4,12% và 26,74%, chỉ cao hơn Indonesia và Philippines. Đặc biệt, tỷ lệ trả tiền mặt qua mua sắm online (COD) là 90,17% sv quốc gia có tỷ lệ COD cao thứ nhì là Indonesia nhưng chỉ ở mức 65,3%.

Vui lòng xem bản tin tại đây