Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 13/10/2020

Hiện nay, NHTM rất tích cực để dành nguồn vốn giá rẻ cho DNNVV. Tuy nhiên, vấn đề là ngân hàng có thể giảm LS, phí và cắt giảm thủ tục để tạo lợi cho DN nhưng không thể hạ chuẩn tín dụng. Trong khi không ít DNNVV do không có TSĐB, thiếu phương án SXKD khả thi, không chứng minh được dòng tiền trả nợ… nên không đáp ứng được các điều kiện vay vốn. Vì vậy, để tăng tín dụng vào hệ thống DNNVV, rất cần chính sách hỗ trợ như bảo lãnh tín dụng cho loại hình DN này.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed